samenwerking / Cooperation

MeetingBSBDTSDFedAls organisatie werkt de ATO nauw samen met andere organisatie en scholen in binnen- en buitenland. Onlangs is er een nieuw initiatief ontstaan. Tijdens een meeting op zaterdag 12 augustus is overeengekomen dat de ATO ook nauw gaat samenwerken met de Belguim Soo Bahk Do – Tang Soo Do organisatie. Deze organisatie staat onder leiding van Sabom Nim Boussalaa, een oude bekende van onze oprichters. Tijdens het gesprek zijn afspraken gemaakt over de vorm van samenwerking. Een van de eerste acties is een gezamenlijke training op 7 oktober 2017. Daarnaast zal Sabom Nim Boussalaa samen met zijn leerlingen deelnemen aan het toernooi van 18 november. Het bestuur van de ATO is verheugd over dit nieuwe initiatief en hoopt op een lange en succesvolle samenwerking.

enusflag

As an organization, the ATO works closely with other organizations and schools at home and abroad. Recently a new initiative has emerged. During a meeting on Saturday, August 12, it was agreed that the ATO works closely with the Belguim Soo Bahk Do – Tang Soo Do organization. This organization is led by Sabom Nim Boussala, an old friendĀ of our founders. During the conversation, agreements have been made about the form of cooperation. One of the first actions is a joint training on 7 October 2017. In addition, Sabom Nim Boussala will participate in the tournament on November 18 with his students. The ATO Board welcomes this new initiative and hopes for a long and successful cooperation.