Strandtraining 2022 – JOIN US!!

Beste Dojangleiders,

Zoals jullie al eerder op de ATO site hebben kunnen lezen wordt er op zondag 26 juni 2022 weer een Strandtraining georganiseerd door Sportschool HUN SHIN in samenwerking met de ALL TANG SOO DO ORGANIZATION.

Dit keer is de training op een andere locatie n.l. De Strandgaper Strandweg 1, 2761 DM te Zevenhuizen  van 10.00 tot 16.00 uur, met een lunch tussen 12.00-13.00 uur.

Door alle ATO Dojang Leiders zal een eigen origineel item verzorgd worden van ongeveer een half uur zodat we net als vorige keren met verschillende groepen kunnen  rouleren. 

De deelnemerslijst vóór donderdag 23 juni ingevuld retour sturen naar Dojang HunShin mailadres: hunshin@hetnet.nl

De kosten zijn € 10,– per persoon. 

Willen jullie zo vriendelijk zijn de financiële bijdrage te innen en het totale bedrag over te maken naar de ATO op IBAN:  NL 18 INGB 0008179027  o.v.v. Strandtraining 2022.

Tot slot enkele tips voor de deelnemers om mee te nemen:

  • Aantreden in Tang Soo Do tobok
  • Extra trainingskleding om je na afloop om te kunnen kleden.
  • Handdoek en/of badlaken.
  • Gym of Sportschoenen.
  • Goed humeur en een sportieve instelling 

Tot zondag 26 juni 2022

TANG SOO!!

Jan van der Schee KNJ

Hier de links naar: