ATO Missie en Kernwaarden / Our Mission and Core Values

atohangul

De kernwaarden van de All Tangsoodo Organization zijn RESPECT, SAMENWERKING en OPENHEID.

Onze belangrijkste doelstelling is, om alle scholen, verenigingen en clubs die Tangsoodo beoefenen bij elkaar te brengen zonder een verplicht lidmaatschap van hun leerlingen.

Een hechte samenwerking op basis van wederzijds respect leidt tot uitwisseling van kennis en biedt de aangesloten scholen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in de eigen stijl of in die van de ander. De ATO is het overkoepelend orgaan die de aangesloten scholen bij de verdere ontwikkeling ondersteunt en faciliteert.

Op onze website of via weblinks kunt u ook informatie vinden van andere organisaties en dojangs in binnen- en buitenland. Wij willen onze site bezoekers zoveel mogelijk informeren over wat er allemaal op Tang Soo Do-gebied gebeurt.

Naamloos-1

ATO Mission and core values

The All Tangsoodo Organization core values are RESPECT, COOPERATION and OPENNESS.

Our most important goal is to bring together all schools, societies and clubs that practice Tang Soo Do without demanding a membership fee from their students.

A close cooperation based on mutual respect leads to the exchange of knowledge and offers member schools the opportunity to further develop their own style and learn from the experience of others. The ATO is an umbrella organization that facilitates and supports development and communication between schools.

On our website or via web links you can find information about other organizations and dojangs, both inside the Netherlands and abroad. We aim to provide our visitors with as much information as is possible about Tang Soo Do and related current events.