Planning ATO Live Stream

Ondanks de versoepeling van de Corona maatregelen heeft het ATO live stream besloten om de komende weken nog door te gaan met de live stream. We zullen de deelname monitoren en zolang er genoeg animo is gaan we door met deze live stream.

Hieronder de planning van de live stream voor de komende weken:

DATUM DOCENT(EN)
Donderdag 14 mei
van 19:30 tot 20:30
SBN Ban Halewijn
SBN Meilof
Woensdag 20 mei
van 19:30 tot 20:30
SBN Von Harras
SBN Van Leeuwen
Donderdag 28 mei
van 19:30 tot 20:30
SBN Von Harras
SBN Van Halewijn

Wil horen graag van jullie waar tijdens de live stream extra aandacht aan besteed moet worden. Informeer je dojangleider hierover.

Posted in ATO

ATO Live Stream nr. 3

Op woensdag 29 april om 16:30 wordt de 3e live stream voor de ATO scholen georganiseerd. De live stream wordt verzorgd door de SBN Bert van Lith en SBN Noumea van Lith. De link om in te loggen op de live stream wordt vooraf  via de groepsapp naar de dojangleiders gestuurd.

TREEDT AAN IN JE DOBOG EN MAAK MOOIE ACTIEFOTO’S VAN JE DEELNAME. WIJ KIJKEN ER NAAR UIT. 😉

Na afloop van de live stream kun je net als vorige keer via je school meegeven waar we de volgende live stream extra aandacht aan moeten besteden. Voor ieder wat wil dus.

Wij kijken uit naar een geslaagde live stream met VEEL DEELNEMERS!!

TANG SOO!! 💪🏻👊🏻🥋

Posted in ATO

Wij slaan een nieuwe weg in…

Zoals we in ons vorige bericht schreven zijn onze scholen helaas gesloten als gevolg van de overheidsmaatregelen in de strijd tegen het corona virus. Voorlopig blijven de huidige maatregelen van kracht tot en met 28 april. Wat er daarna gebeurd is onduidelijk.

De ATO dojangs hebben onlangs tijdens een conference call verschillende ideeën met elkaar gedeeld over hoe we – rekening houdend met de huidige situatie – als organisatie en individuele scholen verder gaan. Het merendeel van de scholen was al actief aan de slag gegaan met het maken van filmpjes voor de leden. Via social media kunnen de leden nu thuis zelf aan de slag met de verschillende oefeningen.

De opgedane kennis en ervaring hebben we met elkaar gedeeld en die gaan we nu bundelen. We hebben het volgende besloten:

  1. Filmmateriaal van de individuele scholen wordt gepost op de ATO FB pagina en Instagram
  2. Als ATO dojangs gaan we per toerbeurt via live stream lessen verzorgen
  3. De live stream momenten worden vooraf via de website, FB en Instagram bekend gemaakt
  4. We gaan de leerlingen van onze scholen vragen waar we tijdens de live stream aandacht aan moeten besteden. Want we doen dat natuurlijk voor jullie!!
  5. De komende week (week 15) zal de eerste ATO live stream gaan plaatsvinden en de datum wordt nog bekend gemaakt.

Naast deze plannen hebben we helaas ook moeten besluiten om de events die gepland stonden voor de maand mei te annuleren. De eventpagina is nu bijgewerkt. De events voor de maand juni laten we voorlopig ongewijzigd vanuit de positieve gedachte dat de maatregelen dan zijn versoepeld of zelfs opgeheven. We zullen het zien tegen die tijd.

Wij gaan vol goede moed verder met onze acties en blijf onze website, FB en Instagram dus volgen voor het laatste nieuws. En heb je suggesties of ideeën ten aanzien van onze acties, reageer dan op onze social media of stuur een email naar info@alltangsoodo.org

Blijf gezond allemaal!! TANG SOO!! 👊🏻🥋

Posted in ATO

Hoe gaan we verder…

We leven in een bijzondere tijd… een tijd die de we nog niet eerder hebben meegemaakt. De gezondheid van veel mensen wordt bedreigt door een nieuw virus. Dit heeft er toe geleid dat er wereldwijd strenge maatregelen zijn getroffen die iedereen en alles raken. Ook onze scholen zijn getroffen door deze maatregelen. De lessen zijn gestopt en de scholen zijn voorlopig gesloten. Voor hoe lang is nu nog moeilijk in te zeggen.

We zien dat scholen alternatieven manieren zoeken om les te geven. Dit gebeurd hoofdzakelijk digitaal. Er zijn veel mooie voorbeelden. Het is ook een goede manier om het contact en de binding met de leden te onderhouden. Dat is hard nodig want thuis zitten en geen sociale contacten hebben met anderen voelt niet goed en heeft invloed op onze stemming. Dat moeten we tegengaan!

Op social media wordt veel gepost voor de leerlingen. Hartstikke goed en ga daar vooral mee door en deel de ideeën hierover met elkaar. Samen, dat is nu waar het om gaat, want het raakt ons allemaal.

We zoeken nieuwe wegen om elkaar te ontmoeten via het digitale kanaal. Ook de ATO gaat hier mee aan de slag. Onze dojangleiders kunnen binnenkort een uitnodiging verwachten voor zo’n meeting. De details volgen via Whatsapp.

Voor nu wens ik iedereen heel veel gezondheid toe – uiteraard ook voor jullie naasten – en ik kijk er naar uit om jullie straks allemaal weer gezond en wel te ontmoeten.

TANG SOO

KJN Jan van der Schee

Posted in ATO

Trip geannuleerd

Vandaag 12 maart 2020 heeft de Nederlandse regering vergaande maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het corona virus.

De ATO volgt de maatregelen op en dit betekent helaas dat de trip naar Cardiff voor deelname aan het toernooi op 2 mei wordt geannuleerd. De verspreiding van het corona virus is nog niet tot staan gebracht en uitzicht daarop is er ook nog niet.

De reeds gedane aanbetalingen worden uiteraard terug gestort. Wij hopen op betere tijden zodat we straks weer kunnen deelnemen aan evenementen of zelf weer activiteiten kunnen organiseren voor grote groepen.

TANG SOO!!

KJN Jan van de Schee

Posted in ATO