Raad van Toezicht/Governing Council

Raad van Toezicht

Voor een goede gang van zaken binnen de ALL TANGSOODO ORGANIZATION vormen de oprichters en initiatiefnemers een Raad van Toezicht.

In het belang van het voortbestaan van de organisatie op basis van respect, samenwerking en openheid ziet de raad er op toe dat de deelnemende scholen de ATO-uitgangspunten en spelregels naleven.  Bij meningsverschillen binnen het organisatie-team die conflicteren met  de grondbeginselen van de ATO zal het standpunt van de Raad van Toezicht bepalend zijn.

Naamloos-1

Governing Council

For the proper order of affairs within the ALL TANGSOODO ORGANIZATION the founders and initiators form an Oversight Council.

ATOFounders

In the interest of the continued existence of the organization based on respect, cooperation and openness, the Council sees to it that the participating schools adhere to the ATO viewpoints and rules of play.

When a difference of opinion occurs within the organization team that conflicts with the founding principles of the ATO, the decision of the Oversight Council will be final.