Zeggenschap binnen de ATO / Member Participation

Het succes van de All Tangsoodo Organization wordt voor een belangrijk deel bepaald door de inbreng van de aangesloten scholen. 

De zeggenschap binnen de ATO is dan ook goed geregeld!  

overleglogoElke aangesloten school, vereniging of club heeft namelijk een stem in het organisatie-team in de vorm van een afgevaardigde. Het organisatie-team komt regelmatig bij elkaar om gezamenlijk de koers van de ATO te bepalen en om wedstrijden, seminars, cursussen en dan-examens te organiseren. De activiteiten die door de ATO worden georganiseerd moeten betaalbaar blijven voor de leden van de aangesloten scholen. Zoals de naam al aangeeft worden alle Tangsoodo stijlen geaccepteerd en gerespecteerd.

 

Naamloos-1

Member participation

For a large part, the success of the All Tangsoodo Organization depends on the participation of the member schools. The rules for member participation and their voice within the ATO have been designed with this in mind!

Each member school has a say in the organization team in the form of a delegate. The organization team meets regularly to determine the course of the ATO and to organize competitions, seminars, courses and dan-grade exams.

The activities organized by the ATO must remain financially feasible for the students of the member schools. As the name indicates, all styles of Tang Soo Do are accepted and respected.