SPONSORS

Veel mensen sporten bij verenigingen. De vereniging is bij uitstek de plek waar jongeren sociale contacten opdoen, samen sport beleven en integreren. Aan de hand van de lesprogramma’s en de activiteiten die worden georganiseerd kan de jeugd zich ontwikkelen en ontplooien. De sportclub heeft daarmee een pedagogische rol binnen onze samenleving gekregen.
Ook onze organisatie – de All Tang Soo Do Organization (ATO) – vervult al jaren deze rol. Zonder winstoogmerk organiseren we jaarlijks diverse activiteiten en evenementen voor onze leden, zoals cursussen, opleidingen, examens en wedstrijden. Wij hebben geen betaald lidmaatschap voor onze leden.

Onderstaande sponsoren verbinden graag hun naam aan onze organisatie en erkennen en ondersteunen onze maatschappelijke rol. Dankzij hun steun krijgen onze sporters de kans om deel te nemen aan internationale evenementen en andere nationaliteiten te ontmoeten om samen de passie voor onze sport te delen. Onze ervaring leert dat deelname aan deze evenementen de ontwikkeling van de sporter verrijkt en versnelt. Het is een unieke ervaring die we iedere sporter gunnen. Onze sponsoren maken dit mogelijk. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor! Namens onze leden, hartelijk dank voor uw steun.

strandgaper Restaurant De Strandgaper
WiFi, Feesten en party’s, Bedrijfspresentatie, VergaderruimteStrandweg 1
2761 DM Zevenhuizen
Telefoon: 010 421 20 25.