Samenwerking / Coorperation

samenwerkingSamenwerking is een van de kernwaarden van de ATO. Ons streven is om met elke Tang Soo Do/Soo Bahk Do organisatie nauw samen te werken. Met als doel om vooral de beoefenaars bij elkaar te brengen, ongeacht hun lidmaatschap van welke organisatie dan ook.

Naamloos-1

Cooperation is one of the core values ​​of the ATO. Our aim is to work closely together with any Tang Soo Do/Soo Bahk Do organization. With the aim to bring especially the practitioners together, regardless of their membership in any organization.